دلم میخواهد فریاد بزنم که فهمیدم!

تماس

واقعیت اینه که تمام پیام های شما خوانده میشه!
هیچ آدابی و ترتیبی مجو / هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو

i[at]fahmidam[dot]com